V spomin

Danes mineva 80 let odkar se je na Grošanovi kmetiji na Perovem rodil France Lombergar Lombi, diplomirani inženir agronomije, sadjar, drevesnicar, »misijonar« sadjarskega znanja.
France Adamič, upokojeni prof.
France Adamič, upokojeni prof.

Spoštovana družina Lombergarjeva, dragi gospod Janez, spoštovana gospa!

V odsotnosti sem z bolečino in globoko prizadet spoznal kruto usodo o odhodu zasluženega strokovnjaka, mojega diplomanta in prijatelja, Vaše­ga soproga in očeta Franceta Lombergarja.

Pokojni France je bil človek za vse čase, prizadeven, sposoben, pošten in priljubljen med kolegi in slovenskimi sadjarji iz vseh okolišev Slovenije in sosednjih dežel. Nje­gove zasluge so zgodovinskega pomena za stroko in gospodarstvo. Zato ga bo stro­ka še dolgo pogrešala in težko zapolnila
praznino. K sreči je vzgojil mnogo učencev in prijateljev. Iskreno sožalje in za pokojnika lep spomin in spoštovanje.

Ankaran, 29. maja 1993