V spomin

Danes mineva 80 let odkar se je na Grošanovi kmetiji na Perovem rodil France Lombergar Lombi, diplomirani inženir agronomije, sadjar, drevesnicar, »misijonar« sadjarskega znanja.
Nagovor prof. dr. Božidarja Kranjčiča
Nagovor prof. dr. Božidarja Kranjčiča - dekana Visoke kmetijske šole v Mariboru

Slovenskemu sadjarju in učitelju dipl.inž. Francetu Lombergarju v slovo.

Misel zastane, ko odhajajo pri­jatelji, še zlasti tisti, ki smo jih imeli radi, a ko na pot brez vrnitve stopi učitelj, takrat tiho zastane misel in ujeti želimo njegov glas, ta svečan pos­tane in se zavemo, da so ure in ure preživete iz oči v oči nemo odšle v večnost. Takrat zaslutimo moč neslutenega konca, obču­timo praznino, ki jo zna napolniti le še hva­ležnost spomina.

Z odhodom učitelja, slovenskega sadjarja, dipl.inž. Franceta Lombergerja, njegova sled, zažari še močneje, a nepisani zakoni narave nas opominjajo, da ni časa za pre­mor, dovolj smo prejeli njegovega dela, za­to njegova pot ne bo ostala prazna. Pantha rhei - modrost starogrškega izreka "Vse te­če", je resnica, a delo in plemenitost nje­govega značaja ostajata in zato v mislih ne bo umrl nikoli, le tiho je odšel, brez stiska roke v slovo, a vendar pogrešali bomo nje­gove nasvete in nedorečen stavek bo ostal spomin na dan slovesa.

Hvala našemu učitelju dipl.inž. Francetu Lombergarju za vso plemenito delo in pri­jateljstvo, žalujoči družini naše globoko sožalje v imenu študentov in delavcev Visoke kmetijske šole v Mariboru.