V spomin

Danes mineva 80 let odkar se je na Grošanovi kmetiji na Perovem rodil France Lombergar Lombi, diplomirani inženir agronomije, sadjar, drevesnicar, »misijonar« sadjarskega znanja.
Toni Koršič, predsednik sadjarskega društva Posavja
Toni Koršič, predsednik sadjarskega društva Posavja

France

V tem prelepem mesecu, ko smo sadjarji polni pričako­vanj, ko že obiramo prve plo­dove jagod in češenj, ko se z vso vnemo borimo proti bo­leznim in škodljivcem, smo neznansko pretreseni ob resnično nenado­mestljivi izgubi človeka, ki je vse svoje življe­nje posvetil sadjarstvu in predvsem kmetu sadjarju. Umrl je največji ČLOVEK med sad­jarji - France Lombergar.

Ni sadjarja v Sloveniji in redki so v Evropi, ki ne bi poznali te plemenite duše, ki je znala vlivati pogum in vero v najtežjih trenutkih, in znala deliti radosti ob dobrih letinah, ko so se drevesa šibila pod težo plodov.

Nikoli ne bom pozabil tega močnega, po­končnega človeka, s katerim sem se kar dosti družil, saj sva bila stanovsko pove­zana po dveh plateh - poklicno kot svetovalca v javni svetovalni službi in kot kmet - sadjar sem se z njim prav tako velikokrat srečeval. Nikoli ne bom pozabil njegovih predavanj, ki so bila vedno polnoštevilno obiskana, njegovih ekskurzij, ki so nam os­tale v spominu v prvi vrsti po sprejemih, ki smo jih bili deležni povsod po Evropi, prav po zaslugi našega Lombija. Povsod so ga poznali, povsod so ga cenili. Nihče od sad­jarjev ga ne bo nikoli pozabil, ne bomo ga pozabili tudi svetovalci, ker nam je bil naj­večji učitej v stroki in v načinu priprave in izvedbe predavanj. Nikoli nisem doživel, da ne bi bil pripravljen na predavanje, da ne bi pritegnil slehernega poslušalca.

Ogromno spominov na tega ČLOVEKA se še vedno ureja v meni, vendar mi sedaj zdravje ne dopušča daljšega pisanja, upam pa, da bom imel kdaj možnost vse to pre­nesti na papir.

Slovenskim sadjarjem predlagam, da se us­tanovi na območju dežel Alpe - Jadran poseben fond, ki bi bil namenjen izobraže­vanju mladih kmetov - sadjarjev, katerim je g. Lombergar posvetil vse svoje življenje, ne glede na režimske muhe.

Vedno pa imejte v mislih tudi njegovo pri­poročilo -"SADJARJI, ORGANIZIRAJTE SE V PRAVE ZADRUGE, KI NE BODO IMELE NIČ SKUPNEGA Z BOLJŠEVISTIČNIMI ZA­DRUGAMI."